Bæredygtighed

Det kan måske være svært helt at gennemskue hvad bæredygtighed og en bæredygtig tilgang egentlig betyder.  Ifølge Brundtlandrapporten fra 1987 er definitionen på bæredygtighed at det: 

“skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”.

Sagt på en anden måde handler bæredygtighed om at sørge for at afsætte et så minimalt aftryk på omgivelserne at man ikke forvolder uoprettelig skade.

Jeg kommer til at skrive meget mere om bæredygtighed og hvad det betyder i forskellige sammenhænge på bloggen, så følg endelig med der og bliv meget klogere.


Læs mere om bæredygtighed på bloggen